Godt nyttår: Fyrverkeri til glede og ergrelse

02.01.2017
01:00


Foto: Mike Eneiro

Blinkande, fargesprakande lys. Det smeller, sprakar og glitrar på himmelen. Ein kjenner ein eim av svidd krutt. Kven liker vel ikkje det? Eg var sjølv veldig glad i fyrverkeri då eg var lita. Det var rakettane som var det store høgdepunktet 31. desember. Den eine dagen i året eg faktisk fekk lov til å vere vaken til over midnatt saman med dei vaksne, - Ja, viss eg greidde det då. Det var ikkje alltid eg gjorde, for eg har eit minne om at eg hadde lagt meg og at mamma vekte meg for at eg skulle få sjå nyttårsrakettane. Dei kunne vi ikkje gå glipp av.

 

Tenk at i Oslo vart det brukt i 2016 heile 800 000 kroner på fyrverkeri som knapt var synleg. Dei fem største byane i landet har i 2016 brukt over 2 millionar kroner på fyrverkeri. Desse to millionane er skattepengar vi har betalt. Det vil sei at nokre av mine og dine skattepengar bokstavleg talt går opp i røyk. Sitat: "Ifølge Norsk Pyroteknisk Bransjeråd bruker norske privatpersoner i overkant av 300 millioner kroner på fyrverkeri på nyttårsaften". 300 millionar norske kroner som går opp i røyk. Dette er meir pengar enn det som blei gitt til TV-aksjonen i 2016 (link). Vaksne synast nok også at fyrverkeri er stor stas. Jo større og høgare smell og hyl jo betre, eller? I Noreg bruker vi mykje peng på fyrverkeri, men er det trygt at ein i berusa tilstand sender eksplosiver opp i lufta? Er det eigentleg forsvarleg å gje berusa personar tilgang på potensielt livsfarlege eksplosiver som kun er lovleg å selge fem dagar i året fordi det er så farleg? Fyrverkeri er lov å kjøpe og selge til privatpersonar frå og med 27. desember til og med 31. desember. Kva gjer det tryggare å selge fyrverkeri desse fem dagane enn resten av året? Det er også kun åtte timar i løpet av eitt døgn det er lov til å skyte opp fyrverkeri - frå klokka 18.00 31.12- kl 02:00 01.01. Åtte timar. Er desse åtte timane tryggare enn dei 8752 andre timane av året? Eg berre spør. Likevel finnast det dei som skyt opp fleire dagar før og dei som skyt opp fleire dagar etter nyttårsafta. Begge deler både til glede og ergrelse for mange.

 

Eg er einig i at fyrverkeri er veldig fint å sjå på. Kven liker vel ikkje glitter og fine fargar? Heldigvis er dei store byane (og nokre små) begynt med felles oppskyting for å begrense ulovleg oppskyting, personskade, og for å begrense tidsrommet det smeller. Antalet personar som blir skadde på grunn av fyrverkeri er redusert, men sjølvsagt finnast det dei som er uheldige, og dei som er litt for påverka av alkohol når dei skyt opp. Desse kan det gå riktig gale med. Nils Bull er overlege på augeavdelinga på Haukeland og har kartlagt augeskader som mellom ti og tjue nordmenn får på nyttårsafta kvart einaste år som følge feil oppskyting av fyrverkeri. I årsskifte 15/16 var det 17 augeskader, kor 6 av dei var alvorlege og 11 var moderate. Den Internasjonale Augelegeforeninga vil ha forbod mot oppskyting av fyrverkeri privat. Dette er noko den Norske Augelegeforeninga støtter, og har difor bedt om eit slik forbod hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (link). At det i det heile tatt er lovleg å kombinere fyrverkeri og alkohol i eit land som Norge er for meg heilt absurd. Fyrverkeri er sprengstoff. Det er farlege eksplosiver som kan drepe.
 


Foto: Meg

-

I går kveld opplevde eg noko som også veldig mange andre hundeeigarar gjorde. Eg har to hundar, ein Bichon Havanais på 5 år og ein Finsk Lapphund på 10 mnd. Havanaisen min har aldri vore skuddredd før i år. Eg merka det først då vi var på tur for nokre veker sidan; det var truleg nokon som skaut med rifle på blink borte på bøen til naboen. Det høyrtest i alle fall slik ut. Hunden min på 5 år blei livredd. Skolv og gjekk med halen under beina og ville opp. Eg måtte bære han heim igjen fordi han var så redd. Heldigvis var lapphunden på 10 mnd heilt upåverka av lyden og av den andre hunden. Havanaisen reagerte også på torevêr då Urd herja. På grunn av dette hadde eg fått skaffa Sileo til Havanaisen min. Eg tenkte difor at det skulle bli meir enn nok til han på 6 kg, så eg spurte ikkje dyrlegen om fleire reseptar. Det angra eg på no, for det hadde eg absolutt hatt behov for. 

 

Nyttårsafta kom, og rakettane begynte som vanleg alt for tidleg. Havanaisen ensa ikkje rakettane. Ikkje ein gong dei naboane sendte opp rett utanfor huset. Lapphunden ensa det som forventa heller ikkje, og sambuaren min hadde nyleg vore ute med ho ein kort tur i byggefeltet medan dei skaut opp rakettar langt vekke. Border Collie blandingen til svigerforeldrene mine derimot vart ganske raskt litt av eit nervevrak. I og med mine to ikkje reagerte tenkte eg at det var like greitt at han fekk ein dose med Sileo slik eg ikkje berre hadde den liggande når han kunne bli roleg på det. Han fekk ein dose med tre prikkar Sileo gel på innsida av kjaken, og etter ei kort stund blei han betydeleg rolegare. Etter to timar fekk han ein ny dose. Mine to var framleis heilt rolege.

 

Klokka var vel nærmare ni på kvelden og Lapphunden masa om ut for å gjere nr. 2. Eg tenkte at i og med det hadde gått så bra til no, så kunne ikkje to minutt rett ut forbi hushjørnet skade. Eg tok på ho halsband og kobbel og gjekk ut med ho. Lenger oppe i feltet skaut dei opp rakettar, og det tok ho veldig fint. Halen var fint krølla over ryggen slik ein lapphundhale skal vere. Ho ensa ikkje fyrverkeriet og gjekk fint og snusa i veikanten for å finne ein plass å bæsje. Uten forvarsel small det to på rappen rett over oss. Lapphunden blei hysterisk; glefsa, hylte og prøvde å vri seg ut av halsbandet. Hadde eg ikkje fått tak i pelsen hennar, gudane vite kor ho hadde tatt veien. Eg kan trygt, med handa på hjartet, seie at eg aldri før har sett ein så redd hund i heile mitt liv. Når vi kom inn er alle tre paniske og vi jobba for å få dei til å ta godbitar. Ete, kva som helst (mat er roande). Havanaisen fekk sin dose med Sileo, og sidan Lapphunden tok godbitar, så valte eg å vente med å gje ho. Ho roa seg til eit akseptabelt nivå etter omtrent ein times tid. Vi skunda oss å ete dessert og reiste heim. Den korte bilturen heim gjekk heilt greitt, og vi sette på ein film med høg lyd før midnatt. Eg veit ikkje kor mange pakkar med Dentastix eg ga dei i går, men det var mange. For å seie det slik, så vil eg heller vaske diaré 1. nyttårsdag enn å ha hundar som er heilt øydelagte. Dei roa seg greitt ned begge to før vi la oss, og dei tok godbitar.

 

I dag har det vore eit helvete for Lapphunden. Ho har hatt verkelege etterverknader av rakettane i går -  Det begynte i dag tidleg med ein tissetur ut kor ho høyrte at naboen slo på bosspannet sitt for å få opp lokket som var fastfryst. Dette reagerte ho veldig på og sprang panisk rundt i hagen med halen mellom beina. Sambuaren min fekk fanga ho inn, og ho fortsatte inne. Vi prøvde å gi godbitar. Ho tok kanskje ein, og resten spytta ho ut. Vi tok på sele og langline og tok med ho, Havanaisen og katten ut på bøen - kanskje dei kunne distrahere ho litt? Kanskje ho ville jage dei? Men nei. Det einaste ho var opptatt av var å lytte. Bildører, ytterdører, bosspann, alt var skummelt. Då vi kom inn fekk ho siste rest av Sileo. Eg spurte på Hundegruppa her på Facebook om nokon hadde beroligande liggjande. Heldigvis har vi snille naboar som lånte oss adaptilhalsband og spray. Vi prøver alt! Sileoen fungerte veldig bra. Ho sov ei god stund i sofaen, neddopa på Sileo, med adaptilhalsbandet rundt halsen, og med selen dynka i adaptilspray. I 2017 skal vi fokusere mykje på lydar, og håpet er å få hundar som ikkje er skuddredde. Det verkar veldig uoppnåeleg akkurat no. I skrivande stund 23:38, 1. nyttårsdag er Lapphunden framleis forferdeleg skvetten. Ho skulle gjerne framleis vore neddopa. 

-


Foto: Meg
 

Dette er noko eg har lyst til å dele med andre fordi eg vil at folk som ikkje har skuddredde hundar skal sjå korleis faktisk nokon kan ha det på nyttårsafta. Dette gjeld ikkje berre min familie, men garantert fleire hundre familiar med hund i Norge. Folk med skuddttrygge hundar tenkjer nok "det er jo berre å venne dei til lydane". Nei, det er ikkje berre det. Vi har trent på lydar, og det har gått veldig fint. Vi har spelt av rakettar på høgtalarane inne. Lapphunden har vore med sambuaren min på skytebana, og ho har ikkje reagert noko som helst. Det var dei to rakettane som kom på rappen over hovudet på oss når ho var ute for å bæsje som øydela alt. To rakettar som varte i nokre få sekund. To rakettar som blei sendt opp på eit tidspunkt eg vurderte som trygt for oss å gå ut i to minutt. Der tok eg grueleg feil. Fyrverkeri med lyd, lys og lukt. Det er ikkje berre berre å trene på det, men vi skal heilt klart gjere vårt beste med å få hundane våre trygge igjen. Nyttårsafta i 2017 skal bli betre. Både for oss og for hundane våre. Det er absolutt ikkje noko kjekt å vere eigar av ein skuddredd hund på nyttårsafta når du må gå og passe på heile tida, vere til stades for hunden, stryke, klappe. Ein skal vere der for den. Vil den på fanget, la den sitje på fanget. Ver der, stryk den, men ikkje vis at du er redd eller bekymra. Då vil det kunne smitte over på den.

 

For å runde av dette, kan vi og sjå på saka frå fleire sider. Det er ikkje berre hundane våre som blir redde. Kattar blir redde, kaniner, pelsdyr på pelsdyrfarmar, hestar. For ikkje å snakke om dei stakkars ville dyra i skogen. Kven trener dei opp til å takle slike lydar? Mennesket er ein egoistisk art som sender opp eksplosiver i lufta for at vi skal kunne ha det moro i ti-tjue minutt ein dag i året. Dette går utover dyra våre. Det går ut over augo til nokre, hørselen til nokre. Dette fører igjen til store utgifter for staten - operasjonar, forsikring, nokre blir kanskje uføre og må gå på trygd resten av livet. Hus blir brent ned, liv går tapt. Er det verkeleg verdt det? Det finnast også dei med sjukdommar, PTSD som blir redde når det smeller ute. Personar med demens som gjerne lever under 2. verdskrig i følgje dei sjølve. For dei er det nok lett å tru at dei blir angripne av tyskarar. Så har vi mennesker med angst og psykoser. Mange mennesker synest nyttårsafta er den verste dagen i året. Mennesker som har flykta frå krig, små barn som har mareritt om at folk skyter etter dei og familien i heimlandet. Er det verdt det? Dersom folk i det minste kunne venta til midnatt hadde andre som helst vil unngå lydane kunne hatt litt meir kontroll. Dei som har dyr som er livredde kunne dopa dei ned i god tid slik medisinane hadde fått tid til å fungere. Folk og dyr kan søke tilflukt i lydisolerte rom eller liknande. Eventuelt kunne ein forbydd privat oppskyting av fyrverkeri. For min del hadde det absolutt vore det beste, då mange hadde nok sendt opp før midnatt uansett. Ein kunne til dømes sendt opp fyrverkeri ved midnatt i kvart grendalag.

 

Dette var eit (litt langt frustrasjons)innlegg frå meg i det nye året. Dette er noko eg synest er viktig. Eg håpar mange vil tenke over dette 31. desember dette året og viser litt hensyn til dei som har redde dyr neste gong dei skal skyte opp rakettar. Eg håpar dette er noko som på alvor blir tatt opp av politikarane og at reglane for oppskyting av fyrverkeri blir kraftig innskrenka om ikkje totalforbod. 

Når dette er sagt, håpar eg alle får eit fantastisk år i 2017! 

 

- Del veldig gjerne innlegget på Facebook om du er einig med meg!

Signer gjerne her: http://www.opprop.net/forbud_mot_fyrverkeri_i_privat_regi

#fyrverkeri #fyrverkeriforbud #nyttår #nyttårsaften #hund #katt #hest #kanin #pelsdyr #demens #PTSD #angst #krig #skader #HUS #adaptil #sileo #dop

Bokmål eller nynorsk?

24.01.2013
20:02

Hva liker dere best å lese av bokmål og nynorsk, og hva er begrunnelsen deres? Om dere er fast leser av bloggen min, ville dere fortsatt å lese bloggen hvis jeg skrev på nynorsk? Hovedmålet mitt er nynorsk, og jeg liker å skrive det. Føler egentlig jeg burde begynne å skrive det igjen, for jeg sitter så utrolig fast på hovedmåltentamen når vi har det. Jeg har mye lettere for å uttrykke meg på bokmål, men når jeg først begynner å skrive nynorsk, så får jeg det til, det også.

Så: Vil du fortsette å lese bloggen min om den var på nynorsk i stede for på bokmål? Hva liker du best - bokmål eller nynorsk?


Slenger med et bilde av pusen Dina, som jeg tok idag.

Diskriminering og forbud

21.01.2013
21:39

Her i Norge, finnes det en del ulovlige hunderaser, men hvorfor er de egentlig ulovlige? Akkurat det skjønner jeg meg virkelig ikke på. Under ser du en liste over forbudte hunderaser som er ulovlig i Norge og i en del andre land. Det er ulovlig å innføre disse rasene, ulovlig og avle på dem, omplassere dem, selge dem videre, ulovlig å innføre embryo, sæd og så videre. Alt dette gjelder også ulvehybrider, altså hunder som er krysset med ulver. Les mer i lovene på lovdata.no, § 1.

Kan du tro at denne skjønne amstaffgutten hadde blitt avlivet om han hadde bodd i Norge? Bildet og teksten er linket.- Pit bull terrier
- Amerikansk staffordshire terrier (amstaff)
- Fila brasileiro
- Toso inu
- Dogo argentino
- Tsjekkoslovakisk ulvehund

Hvorfor er de egentlig ulovlige?
En hund i seg selv, en hund som har fått riktig dressur, en hund som har rett eier, en hund som har det godt, er ikke en farlig hund, uansett om det er en pit bull eller om det er en tsjekkoslovakisk ulvehund(TSU). Jeg ser liksom ikke vitsen med at en rase er ulovlig bare fordi den er ulovlig. Det burde være en grunn til det - en grunn som gir mening. Jeg vil absolutt ikke si at argumentet "jammen, pit buller har blitt brukt i hundekamp og er skikkelig aggressive," er et godt argument. Det er et forferdelig tynt argument, som lett kan motbevises. En hund trenger mental og fysisk stimuli for å trives. Les innlegget mitt om hundens fem om dagen her. Får hunden alt som er nevnt i det innlegget, vil den være en glad hund. Den må også ha en eier som takler hunden. En eier som er konsekvent og ansvarsbevisst.

En hund som ligner på en forbudt rase vil bli avlivet
Ja, det vil den altså. Hvis hunden din ligner på noen av de ovenfornevnte rasene, og du ikke har papirer/DNA-test på at hunden din ikke er en slik hund, eller en blanding av en slik hund, eller at den ikke er yngre enn raseforbudet, vil den bli avlivet med en gang, uansett hvor snill denne hunden er. Hvor sykt er ikke det?

Pablo og Gorm
Pablo og Gorm het omplasseringshundene til Ingunn Rusthaug, som fikk store problemer med politiet nettopp fordi politiet påsto at hundene lignet på blandinger av amstaff og pit bull. Hundene har aldri gjort noen noe som helst, så lenge de var hos Rusthaug. De har heller aldri blitt brukt i kamp. Rusthaug overtok hundene fra Sverige, da hun ville gi hundene et bedre liv. I følge politiet, får Grom lov til å leve, i mot at han sendtes over tilbake til Sverige, mens Pablo måtte avlives på grunn av sitt utseende. Familien sendte Gorm til Sverige, hvor han to år senere ble avlivet av sine nye eiere. Familien Rusthaug gjemte Pablo, og de nektet å si hvor han befant seg. Saken til Pablo ble videresendt til tingretten, hvor rettens og forsvarets hundefaglige eksperter synliggjorde at Pablo ikke lignet en forbudt rase, og hunden ble "frikjent" og fikk leve. (rett meg gjerne om du vet mer om denne saken enn meg og jeg har skrivi noe feil)

Min mening
Min mening er at alle hunder kan være like farlige som en pit bull og en ulvehybrid. Havner hundene i feil hender, kan hunden bli et monster som biter en hver den kommer over. Rase har ikke noe å si, men eieren har derimot kjempemye å si hvordan hunden blir. Når pit bull og denslags hunder er ulolige, hvorfor i all verden er da ikke schäferen ulovlig? (Dette er ikke ment negativt mot schäferen eller dens eier. Er bare et eksempel) En schäfer-kjeft kan lett knuse hånden din og drepe deg om den er innstilt for det. Vi hører jo også støtt og stadig om politihunder (bruksschäfere) som har bitt folk i armer og bein og så videre. Hvorfor er ikke denne rasen ulovlig like godt som pit bullen? Nei, la oss forby alt som heter hund, så slipper vi alt dette. Åh, jeg blir irritert altså! Jeg mener at å si at en pit bull (og lignende raser) skal være forbudte, blir nesten det samme som å si at fargede mennesker ikke får lov til å komme inn i landet.

- Hva mener du om raseforbudet? Del gjerne innlegget videre. Takk!

Dyremishandling finnes overalt

16.01.2013
11:32


Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10049481

Dyremishandling er noe som skjer overalt, rundt oss hele tiden. Kanskje naboen din sparker katten sin, slår hundene sine eller sulter fjøsdyra sine. Av og til er det bare vanskeligere å få øye på. Hvor jeg bor, var det en dame som ikke var snill med hundene sine, så de ble tatt fra henne, heldigvis. 

I går, sendte ei venninne av meg en link til meg, til en nyhetssak i Gjøvik, hvor en bonde i tyveårene hadde sultet ihjel en flokk med kyr og okser. Da den ene oksen ble obdusert, veide den bare 73 kilo, og en normal frisk okse på den alderen, hadde normalt veid 600 kg. Denne oksen hadde også vært borti de andre døde dyrene og spist på dem i ren desperasjon. Mannen fikk bare 75 dager fengsel og fratatt retten på å ha dyr på ti år. Hvor sykt er ikke det? Det viser hvor (unnskyld ordspråket) fucked up det norske rettssystemet er. Etter min mening, burde mannen hatt i alle fall fem år fengsel. Er vel kanskje noen som er uenig med meg der, men det er min mening. Les hele saken HER.

Et dyr har følelser akkurat slik som oss mennesker. De føler smerte og glede på samme måte som vi gjør. De bryr seg om barna sine. Jeg har sett hunder som føder, og det er helt utrolig hvordan morsinnstinktene kommer frem fra ingenting. Da tispa vår fikk sitt første valpekull trodde vi hun ikke kom til å bry seg så mye om de, men det var vokting med en gang. Vi finn ikke komme nærme valpene hennes, og tok vi dem opp, fulgte hun oss som en hauk. Det er også slik med sauer. I fjøset med besta og de, var det en sau som hadde lammet ute, og alle tre lammene hadde falt ned i små vannhull og druknet. Sauen lette etter lammene sine helt til neste sau som fikk trillinger og vi tok fra ene lammet og ga det til den barnløse sauen som tok det til seg uten å nøle. Det er bevis på at dyr har følelser.

Det samme gjelder forsåvidt pelsdyroppdrett med dyr innestengt i små bur, for dyr trenger faktisk et stort område å løpe fritt på! Det gjelder også forsøksdyr og så videre. 

#Cut4bieber (sterke bilder)

09.01.2013
18:26

Som sikkert de fleste vet, er det er kommet ut rykter om at Justin Bieber røyker weed (/cannabis, marijuana, pot etc. Kjært barn har mange navn). Belieberene er helt knust fordi drømmegutten deres bruker "narkotika". For meg er det bare helt sykt at noen lager så jævla mye oppstyr bare på grunn av en røyk. Tobakk og alkohol er verre. Cannabis i seg selv er ikke en gang avhengighetsskapende. 

Det var en jente som startet #cut4bieber-trenden. Hun hadde (trolig) lagt ut et bilde av armen sin som var helt oppskrapet, full i blod. Jeg vet ikke om det er ekte blod, men det ser i hvert fall slik ut, eller? Jeg syns det hele er egentlig bare helt sykt. Hadde noen begynt å kutte seg hvis jeg hadde begynt å røyke weed, hadde jeg i hvert fall ikke sluttet med det. Hallo. Det er latterlig tragisk å kutte seg bare fordi en superkjendis tar seg en joint i ny og ne. Jeg kan nesten garantere (jeg kan jo ikke det, men jeg er nesten helt sikker på det) at alle de store pop-stjernene tar seg noen trekk før de går ut på scenen for å roe ned nervene. Både artister og idrettsutøvere tar seg nok noen trekk for å roe nervene. Justin Timberlake, Snoop Dogg, Lil Wayne, Miley Cyrus, Lady Gaga, Michael Phelps, Kristen Stewart, Elijah Wood, Cameron Diaz og Rihanna for å nevne noen.Slapp av, folkens. Man blir ikke idiot av å røyke weed en gang i blant. Det er faktisk forskjell på bruk og misbruk. Jeg vet om veldig mange som røyker det. Særlig her i Førde hvor kriminaliteten er litt større enn i andre tettsteder, og det er veldig synd. Noen av dere tror kanskje at jeg røyker weed etter å ha lest dette innlegget, men det gjør jeg altså ikke i det hele tatt, og jeg har heller ikke tenkt til å begynne med det. Jeg er for legalisering, minst dekriminalisering, og det står jeg for, uansett hva dere måtte mene. Syns også det er hysterisk barnslig og tåpelig av beliebere og kutte seg på den måten. Ikke minst å tulle med det med ketchup. Kutting er ikke kult. Slike ting må virkelig tas på alvor!

- Hva mener du om ryktet om at Justin Bieber røyker weed?

Restylane - hot or not?

03.01.2013
10:37

Flere og flere, særlig toppbloggere (og andre bloggere og mennesker) henger seg på "moten" og tar restylane. Noen bloggere som har gjort det er TCMN og Sophie Elise for å nevne noen. For de som ikke vet hva restylane er for noe, så er det et volumgivende stoff som blir sprøytet inn i huden din med en tynn sprøyte. Det brukes ofte på å fylle ut rynker og gi økt volum i for eksempel leppene. Behandlingen går over etter noen måneder, så om du skulle ta restylane og angre senere, er det altså ikke krise. Les mer om hva restylane her.


Ingen restylane her, og det blir det heller aldri!

Hvorfor restylane?

Mange velger å ta restylane fordi det gir et naturlig skjønnhetsbehandling som er trygg og skreddersydd til individuelle behov. Jeg tror også at mange velger det på grunn av det forferdelige kroppshysteriet som er ute og går. ""Alle" tar restylane, derfor må jo jeg også ta det", er det sikkert veldig mange som tenker. På restylane.com skriver de at stoffet er naturlig og veldig likt kroppens egen hyalurosyre. Sier de ikke egentlig litt imot seg selv her? Selv om det er veldig likt er det ikke naturlig. Hadde det vært naturlig hadde vi vel ikke trengt det, og det hadde kommet av seg selv(...?). 

Restylane er også, i følge nettsiden, helt trygg. Det er ledende på markedet og det har visstnok blitt utført over ti millioner behandlinger på verdensbasis. Restylane er også ikke-animalsk, altså det skal være minimal risiko for allergiske reaksjoner.

Min mening om restylane

Restylane er teit. Jeg liker det ikke i det hele tatt. Hvorfor kan vi ikke bare være som vi er? Hvorfor kan vi ikke bare la naturen og tyngdekraften gå sin gang? Vi blir ikke yngre av å ta restylane. Ikke er det fint heller, med unntak av folk som ser helt innforjævlige ut av for mye røyking osv. Slike folk vi ser på "extreme makeover" som har ødelagt seg selv med røyking og solarium. Men dette er folk som er kanskje rundt 30 år som ser ut som de er dobbelt så gamle.

Jeg syns at rynkene vi har i fjeset forteller en historie. Bekymringsrynker, smilerynker og så videre. Rynkene er liksom en bok som er skrevet på oss, på samme måte som strekkmerker på magen kanskje forteller oss om at vi har født ett barn. 

Mange som først tar restylane, botox eller fyller andre ting inn i for eksempel leppene, har veldig lett for gjøre det igjen og igjen og igjen. Til slutt vil det se ut som leppene dine er så hovnet opp at det ser ut som du har fått en kraftig allergisk reaksjon eller at du har blitt stukket av en veps. Ekkelt. Jeg syns altså at det fineste er hvis man er mest mulig naturlig og ikkje stapper trynet fullt i giftstoffer (for ja, jeg mener restylane og botox er giftstoffer. Det hører ikke hjemme i menneskekroppen og ikke i noen annen kropp for den saks skyld). Men for all del, sprøyt gjerne trynet fullt i gift, bare du ikke treffer meg med nåla, skal jeg ikke stoppe deg.

- Hva syns du om restylane? Hot or not?

Ja eller nei til pels?

30.12.2012
11:00


Dette dyret finnes på hettene til mange vinterjakker...

Hvorfor bruker vi egentlig pels? Det er jo ikke fint, egentlig? Jeg blir rett og slett kvalm viss jeg ser ei pelsjakke. På julaften da jeg var og skulle kjøpe en hastepresang til bestevenninna mi, så jeg en mann som kommer inn på gullsmedbutikken. Han hadde på seg en Canada Goose-jakke med den pelshetta. Æsj. Jeg ser på merket han har på armen, og så ser jeg på merket jeg har på jakka jeg har på min arm. De så faktisk nesten like ut, bare at han har herremodell og jeg har damemodell. Hvorfor ikke heller kjøpe ei jakke på Cubus til 400 kroner slik som jeg gjorde? Den er da like fin som en ekte Canada Goose! Er det ikke en etterligning? Jeg liker i hvert fall jakka mi, og den ser rimelig lik ut som Canada Goose. 

En ting har jeg tenkt på i det siste. Når vi som ikke liker ordentlig pels, hvorfor bruker vi da fuskepels? Er ikke det med på å opprettholde pelsmoten? Hvis folk ser ei jakke med fuskepels på jakka og syns den var fin, kan det jo hende de reiser på nettshopping og bestiller ei pelsjakke? Det er jo ikke alle som har opplyst på sidene sine at de bruker ekte pels/fuskepels. Så jeg vil i grunn tro at fuskepels hjelper oss til å holde pelsindustrien oppe til en viss grad. 

Dessuten, selv om vi støtter pels eller ikke, er vi uansett med på å støtte pelsindustrien økonomisk. 50 millioner norske kroner av skatten nordmenn har betalt inn, går til pelsindustrien. ÆSJ OG FYSJ OG FY, sier bare jeg. Det får meg til å ikke ville betale skatt, på samme måte som mange ikke vil betale skatt forordi mange av utlendingene som kommer hit ikke vil integrere seg i samfunnet vårt, lære seg norsk eller jobbe. At de rett og slett lever på skattepengene våre. For at det ikke skal bli noen misforståelser her: Jeg har ingenting imot utlendinger generelt, men jeg har noe imot de utlendingene som sitter på ræva og mottar penger fra Nav uten å gjøre en dritt, for så å reise tilbake til landet sitt og bygge seg ett stort fint hus av skattepengene som vi har betalt. Jeg blir kvalm. Hvorfor i all verden skal vi betale skatt for noe som vi ikke står for?


Coyoter blir brukt rundt hettene til Canada Goose. Se på den vakre ulven da! 

I denne artikkelen her var det ei jente som bestilte ei jakke med fuskepels, men fikk ei jakke med ekte pels i stede. Hun sa det var som å ta på hunden sin. Herregud, tenk å ha en hundepels rundt halsen. Herregud så ekkelt. Nei, pels skal være på dyrene og ikke på oss mennesker. Men jeg mener det finnes unntak: Dyr som blir slaktet og som brukes til mat. Her bør man utnytte hele dyret. Det er greit å lage reinsdyrjakker osv. Reinen blir slaktet for å bli spist. Samme med kyr og hjort og andre slike dyr. Sau osv. Saueskinn er jo så utrolig mykt og godt. Selv har jeg bestillt et saueskinn til hunden min, og jeg hadde ikke hatt noe imot å hatt et brun- og hvitflekkete kyraskinn hengende på veggen selv om det kanskje kan virke litt.. ekkelt?

Nei til pels. Det finnes nok av syntetiske og naturlige materialer man kan lage klær av. La dyrene ha klærne sine selv! Neste gang du kjøper en jakke eller lue med ekte pels på, tenk hvem som brukte pelsen før deg. 

Hva syns du om pels? Hvorfor ja/nei?

Cesar Millan - hundevisker eller hundepisker?

29.12.2012
10:00Jeg føler at det er så utrolig mange som ikke tar hunder seriøst. Så alt for mange som det virker på som om hunder bare er der, til pynt. De skal ikke bjeffe og de skal ikke løpe rundt i huset. De skal helst være så usynlig som mulig og ligge til pynt i sengen sin i stua eller på gangen, og de skal i hvert fall ikke tigge med boret eller hoppe opp på gjestene. Hunden skal lyde deg, uansett hva du sier. Man kan gjerne ta hunden i nakkeskinnet, for det skal den tåle. Hvis den ikke tåler det, så er den ikke en skikkelig hund. Biter den deg, så skal du ta den hardere i nakkeskinnet, for da slipper den vel. Eller...?

Åneidu. En hund er ikke bare en hund. En hund er en bestevenn, en som alltid er der med deg og for deg. For meg, er hunden min bestevennen min. Han er barnet mitt. Jeg er helt sikker på at hvis han ble syk, og en operasjon/rehabilitering kostet en million, ville jeg betalt en million kroner for å redde han, uten tvil. Jeg har bare hatt han i åtte måneder, men på de åtte månedene jeg har hatt han, har jeg blitt utrolig glad i han. Han betyr alt for meg.

Hunden min er som jeg nevnte tidligere, bestevennen min. Jeg har aldri tatt hunden min med fysisk makt. Aldri. Han har heller aldri bitt noen i hele sitt liv, med unntak av valpebiting som bare er lek, og valpebitingen hans er jo heller ikke noe hardt. Husk at en hund kan knuse hånden din i kjeven sin, hvis den bare vil. Selv en liten chihuahua kan gjøre stor skade om den skulle føle seg truet.

Det er mange som ser på Cesar Millan som det store forbildet når det gjelder hundetrening. Etter jeg ble medlem av et hundefôrum som heter Canis, så har jeg lært så utrolig mye. Blant annet at Cesar Millan er en dust. En latterlig idiot som slår og sparker hunder. Han driver rett og slett med dyremishandling. Han skulle ikke blitt kallet hundeviskeren, men hundepiskeren. Han bruker metoder som strider imot den norske dyrevelferdsloven. Han bruker blant annet pigghalsbånd på mange av problemhundene han skal "hjelpe". Pigghalsbånd er et haldbånd som påfører hunden store smerter, med de store, spisse piggene som stikker seg vei inn i halsen på hunden viss den f.eks drar i båndet. Andre ulovlige ting som CM bruker, er strømhalsbånd. Han bruker også ulike kvelningsteknikker bevisst, slik at hunden får redusert tilgang til oksygen. Dette har i flere tilfeller i episodene, ført til at hunden har besvimt. Fryktelig! Ikke nok med det, men han sparker og slår hundene i buken og halsen hvor den er mest sårbar.

Jeg har sett mange episoder der Cesar Millan tar maten fra hunden. Og jeg som lærte som et lite barn at jeg aldri skulle forstyrre en hund når den spiste. Hunder er dyr som beskytter maten sin. Det gjør de av innstinkt. De vet aldri når de får mat neste gang. En hund som spiser er en hund som er på vakt, en hund som kan angripe viss du skulle komme truende og for nærme mens den spiser. Tispa vår, Luna, er ganske mataggressiv av seg. Hun blir kjempeglad når hun får noe godt. Jeg ga henne et griseøre en gang i julen, og dette skulle hun ha for seg selv. Sto vi to meter fra henne, begynte hun å knurre, for hun skulle ha griseøret for seg selv. Andre ganger, kan hun finne på å sluke ting helt, som bein og sånnt, og da blir man jo selvsagt litt bekymret. Dette har vi løst, med at vi ikke går og tar på henne og koser med henne når hun spiser. Det skal man som jeg tidligere har nevnt, forøvrig ikke gjøre med noen hund. Dette er noe Cesar Millan ikke tar seriøst. 

Men vi ser jo ikke så mye av den såkalte mishandlingen i serien? Nei, vi gjør ikke det, og det er det også en grunn for. Cesar Millan vil ikke miste ryktet sitt, samtidig som han får skikk på hundene med fysisk makt. Hundene blir redde og passive, og ofte glemmer de hva det vil si å logre når de blir tatt fysisk på denne måten. I Cesar Millan sin serie, Hundeviskeren, blir disse stygge scenene kamuflerte med klipping og liming, ustødig kamerafilming, fortfilm, skifting av kameravinkel og manipulering av orginal rekkefølge. 

Cesar Millan driver med en såkallet tradisjonell hundetrening. Det jeg driver med, er positiv hundetrening. Hvorfor kan ikke mange folk bare innse at det er bedre å ha en litt bortskjemt hund som sjelden biter og er superglad og logrer hele tiden og vil leke, i stede for en passiv hund som har glemt hvordan den skal logre, en hund som adlyder deg etter punkt og prikke fordi den er redd for å bli banka opp? Sistnevnte er ofte hunder som biter fordi de ikke ser en annen utvei. 

Ikke overbevist? Ta en titt HER og HER. Der har du klipp hvor du T-Y-D-E-L-I-G ser at Cesar Millan mishandler hunder. Jeg hadde også blitt sur og grinete og bitt tilbake om jeg var noen av de hundene han sparket i...

Don't do it Cesar's way.

Speideren blir ofte misforstått av mange

09.12.2012
22:18

Jeg vet at det er veldig mange som tror at speiderene ikke gjør andre ting enn å gå ut i skogen, sove i telt, knyte knuter og tenne bål. En speider er ett medmenneske som bryr seg om andre og hjelper til. En speider verner om naturen. En speider er hjelpsom, omtenksom og høflig. En speider bryr seg om dyrene. En speider er åpen for Gud og hans ord. Men en speider er så mye mer enn bare det.

Noen av de vanligste tingene vi gjør i speideren, er at vi, omtrent hver onsdag, har speidermøte med lek og ulike aktiviteter som bordtennis, singstar og så videre. Om høsten og våren har vi høstmanøver og vårmanøver, hvor vi løser ulike oppgaver gjennom samarbeid. På onsdag skal vi ha grøtfest med trekning av vinnere av forskjellige konkurranser gjennom året. Etter møtet, skal vi eldste speiderene ha ett Ungarn-møte. Hvert år (ofte i november/desember) har vi årskavalkade, der vi inviterer familie og alle som vil til å komme på hotellet og se hva vi har gjort gjennom året som var. På årskavalkaden er det lotteri og god mat med underholdning osv.


Her er Karlsbroa i Praha!

Jeg er medlem i Jølster KFUK-KFUM speiderne i Sogn og Fjordane. Jølster KFUK-KFUM er Sogn og Fjordanes største og mest aktive gruppe sammen med Stryn KFUK-KFUM. Jeg tror også at Stryn og Jølster har en av de største speidergruppene i landet (litt usikker på den). Jølster og Stryn KFUK-KFUM er også to speidergrupper som reiser mye utenlands på leirer og turer innad speidergruppa.

Hvert fjerde år reiser speidergruppa mi på en såkalla Europatur. Det vil si at vi reiser rundt i Europa i mellom to og tre uker. Vi besøker mange land og kjendte byer, reiser i fornøyelsesparker, på shopping og så videre. Vi har mellom annet besøkt Paris, Praha og Berlin. Shopping i Praha er digg, for det er så billig! New Yorker i Praha har hele 3-4 etasjer. 2 av etasjene er fullstappet med kvinneklær. Der kan du tro vi jentene slår oss løse. 

Vi har en vennskapsgruppe i Ungarn som vi besøker av og til. Sommeren 2011 da vi var på Europatur, besøkte vi vennskapsgruppa vår i Békéscsaba i Ungarn. Shopping i Ungarn er faktisk enda billigere enn i Tsjekkia. Jippi! Da vi var i Ungarn, tok speidergruppa der nede oss eldste speiderne (roverene) med til Romania hvor vi besøkte ett barnehjem med barnehjemsbarn som enten var blitt forlatt av foreldrene sine eller foreldrene hadde ikke råd til å ta seg av dem. Mer om besøket på barnehjemmet skal jeg fortelle om senere. På denne Europaturen var vi også på speiderleir i Loreley (Tyskland).


Her er vi på speiderleir i Loreley (Tyskland)

I speideren reiser vi også ofte på fjellet og sover i snøhule eller reiser i slalombakken og står på slalom eller snowboard. Viss vi vil, har vi også ofte mulighet til å lære å stå på forskjellige ting viss vi ikke kan det fra før. Vi sover også en del i lavvo på Utvikfjellet og gjør så og si det vi vil, bare det ikke inneholder alkohol, for det er ikke lov i speideren. 

Nå holder vi eldste speiderene, sammen med noen av de eldste vandrerene(10.klasse) å planlegge en tur til Ungarn sommeren 2013. Planen er å reise 23. juni og være borte en uke. Vi skal mellom anna besøke barnehjemmet igjen, og besøke en skole i Ungarn og ha en ungarsk helaften sammen med vennskapsgruppa vår. Vi skal også en tur til Balatonsjøen. Vi speidere må gjøre ekstra mye og planlegge ekstra mye nå, siden speiderlederen vår, grunnleggeren av gruppa gikk bort i påska i år. Det var selvfølgelig utrolig trist, og jeg har aldri sett så mange folk i en begravelse før. Til og med bilene som kjørte forbi måtte stoppe opp for å se hva som foregikk på kirkegården. Jeg håper at vi får til et skikkelig opplegg på denne turen og får planlanlagt det på en måte som speiderlederen vår ville ha gjort. Han brukte nesten all sin fritid på speideren, for oss. Det står det stor respekt av.

Speideren er kult. Speiding handler ikke bare om å være ute i naturen og tenne bål og knyte knuter. Speiding er så mye mer enn bare det. Fikk du litt lyst til å være med i speideren? hehe :-)

 

 


JEG HAR KONKURRANSE HER!

Hvorfor støtter vi pels?

17.11.2012
20:38

Visste dere at pelsen på hetten til vinterjakkene som er så in nå for tiden kommer fra mishandlede dyr? Dette gjelder forsåvidt all pels (utenom skinn som bjørn, hjort, sau o.l.). Enten kommer de fra prærieulver (coyoter) i Canada og fra andre steder i verden, eller så kommer pelsen fra mink, rev og andre pelsdyr som har stått i ett bittelite bur på under 0,8m². Dyrene som står i så små bur får store adferdsproblemer som å stå helt urørlig, løpe rundt og rundt i buret, hoppe opp og ned hele tiden som vel som å bite av seg hale og bein.

Prærieulvene blir som oftest fanget inn med fotsaks, noe som er ulovlig i Norge. En fotsaks er en felle som gjør at når dyret tråkker på den, får foten sin knust, og det kommer seg ikke løs. Canada Goose-jakkene og Miss Smith-jakkene f.eks har prærieulvpels på hetten. Noen sier at prærieulvene skal brennes/kastes likevel, og siden de er jaktet på, så er det greit å kjøpe jakker fra for eksempel Canada Goose. På grunn av at coyoten likevel blir skutt på grunn av regulering av ulven i landet, er det jo helt greit å støtte Canada Goose, siden de kjøper pels som likevel skulle kastes, eller hva? Not. Det er faktisk ikke slik det fungerer. Folk som tenker slik, er rett og slett hyklere.

Alt handler om penger og maktmisbruk. Hadde ikke de store merkene kjøpt pels fra de som driver med fangst av prærieulv og så videre, hadde ikke disse menneskene drevet med inhuman jakt av disse dyrene. Det samme gjelder pelsdyrfarmer. Hadde ikke folk kjøpt pels, hadde pelsfarmene kommet i en økonomisk krise slik de rett og slett ble nødt til å kutte ned på mengde dyr, eventuelt sluttet med pelsfarm. Dette hadde gjort til at færre dyr hadde blitt drept og pint på den måten. Et forferdelig eksempel er de kinesiske pelsfarmene der de flår levende dyr. Jeg får ikke meg selv til å legge ut videoen eller legge til link, men søk opp "Chinese fur farms", så får du opp en film der man får se at dyrene blir levende flådd. Dyrene kan leve i flere minutter etter at de har fått skinnet dratt av. Det er rett og slett forferdelig, og jeg advarer mot svært sterke bilder dersom du skulle finne på å søke det opp. Og slikt er det mange i Norge som støtter. Bare tanken på det gjør meg kvalm. 

Dette er det som står på Canada Goose sine sider. Jeg savner at de skriver hvordan de får tak i coyotepelsen, men dette kan man lese på utallige sider om dyrevern. Andre kjente merkeklær, i tillegg til Canada Goose, som støtter pels er parajumpers, svea, d&g og louisvuitton. 

"We use coyote fur around the hoods on our jackets because it never freezes, doesn't hold water, and the uneven hair lengths create a windbreak that protects exposed skin, helping to reduce heat loss from the face. This holds as true in urban environments as much as it does in the high Arctic." 

Visste du forresten at den Norske Stat støtter pelsindustrien og at noen av skattepengene dine går til pelsindustri? Pelsindustrien får faktisk 50 millioner kroner i subsidier hvert år. Jeg sier bare en ting: Det er kun dyr som er vakre med pels. Ikke mennesker.

- Hva syns du om pelsjakker, pelsindustri osv?

dw12dt

Ulovlig å selge billetter for høgare enn ord.pris.

12.07.2012
23:12

Paris Hilton og sånn

20.06.2011
11:25

Hva synes dere egentlig om Paris Hilton som er en amerikansk modell og skuespiller og er en av Hilton-arvingene? Hun har for eksempel spilt "Kate" i "The O.C" og Catilin Ford i Veronica Mars.

Min mening om Paris Hilton er at hun er en forbanna bortskjemt drittunge som tror hun kan gjøre alt, bare fordi hun er kjendis, og en Hilton-arving. I følge en kilde, skal hun faktisk ha tisset i baksetet av en taxi, fordi hun ikke var i nærheten av et toalett. Det er ekkelt, det. Hun har også måttet sitte 45 dager i fengsel fordi hun fyllekjørte og kjørte uten sertifikat. 

Paris Hilton nekter også for at hun har tatt plastikkirurgi, men i følge bildet under, er det vel ikke tvil? Jeg mener at viss du tar plastikkirurgi i noen som helst form, så er du falsk tvers igjennom, altså du er absolutt ikke den du står frem for å være. Paris har fått fikset på øynene sine, på brystene, nesen, kinnene osv sov. Bare se på bildet.. Her er det ingen tvil! Jeg synes hun var mye finere før hun tok operasjonen. Nå, så er hun... stygg.


// kilde


// kilde

Altså - dette var min mening. Misforstå meg rett, men jeg aksepterer virkelig at andre har annerledes meninger fra meg. Selv om jeg synes Paris Hilton er ekkel og stygg, er det ikke sikkert dere synes det samme. På bloggen min skriver jeg om mine meninger.

(Akkurat nå, holder jeg på å fikse litt på designet mitt, så det kan være litt rotete til tider. Aner ikke hvordan det blir. Kanskje jeg skifter tilbake til det jeg hadde.) 

- Hva mener du om Paris Hilton?

Justin Bieber - elsket og hatet

15.06.2011
23:52

Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor folk skal drive å hakke sånn på Justin Bieber. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle. Hvorfor hater dere han? Han har vel ikke gjort dere noe, og det er ingen som tvinger dere til å høre på musikken han lager. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å hate en person man aldri har møtt (med mindre det er en person som Hitler som har drept millioner av jøder). I det hele tatt - hvorfor hate noen? Det er bare bortkastet tid. Man lever bare en gang, så lev livet deres mens dere kan! Ikke kast bort tiden deres på å hate noen dere aldri har møtt. Avskyr dere noen så mye, så kan dere vel bare unngå personen.

Jeg tror at Bieber-haterene egentlig bare er sjalu på Justin. Sjalu, fordi han har en fin sangstemme, ser bra ut, er vellykket og har millioner av jenter etter seg. Jeg tror rett og slett det er sjalusi, eller bare at man er "redd" for å mene noe annet enn alle de andre. Det å ha samme meninger som alle de andre, det er skikkelig ukult. Selvstendige mennesker har selvstendige tanker og meninger og skal kunne ta avgjørelser uten at noen andre skal bestemme for dem!

Kanskje kommer jeg pga. dette blogginnlegget til å få slengt mye dritt, men vet dere hva? Det driter jeg i. Jeg har mine meninger, og dere har deres meninger, men la andre ha sine meninger. Men til dere Bieber-hatere: Tenk dere om en gang til før dere sier at dere hater Justin Bieber. Har han gjort dere noe? Det tviler jeg veldig sterkt på. Det er ditt valg om du vil høre på Justin Bieber. Ikke vennene dine sitt valg, og heller ikke de rundt deg.

Da jeg så filmen Justin Bieber - Never say Never. Jeg var kanskje mini-mini-fan av Justin Bieber. Og var jeg det før jeg så filmen, så må jeg nå være superfan av han nå! Den filmen fikk meg til å få et helt annet syn på han. Moren hans var tenåringsmor og alenemor fra Justin var ti mnd. gammel, men de to greide seg fint med hjelp av Justins mors foreldre. Justin var opptatt av musikk og rytme fra han var et bittelite barn. Han fikk et mini-trommesett av bestefaren som han står veldig nærme, da han var liten. Han fikk spille på naboen sitt trommesett, og musikkferdighetene utviklet seg ettersom han ble eldre. Selv om Justin tilfeldigvis er syk når han skal opptre på en konsert, vil han fortsatt synge. Han vil ikke skuffe fansen. Om han ikke synger på konsertene sine, er det fordi han rett og slett blir tvunget til det, fordi det kan skade stemmebåndet hans. Justin Bieber - Never Say Never er en film jeg virkelig anbefaler til alle dere Justin Bieber- "haters", mini-mini-fans og fans der ute. Den passer for mennesker i alle aldre. Den er virkelig verdt den timen og de tre kvarterene den varer. Denne filmen kommer(kanskje) til å røre hjertene deres.

- Hvordan er ditt syn på Justin Bieber?


Herpes - ikke bare en kjønnssykdom

14.06.2011
08:44

Herpes Simplex er det en vanligvis tenker på når man hører ordet herpes. Herpes er ikke bare en kjønnssykdom. Viruset blir også kallet forkjølelsessår og nesten alle munnsår er herpes. Omtrent all verdens befolkning (98%) har herpesviruset i seg, og det kan bryte ut når som helst. Det er selvsagt ikke hos alle det bryter ut. Hos noen ligger det i dvale hele livet. Når det først bryter ut, er det ikke sikkert du blir kvitt det. Det kan komme en gang og ikke komme tilbake igjen, eller det kan komme igjen og igjen og igjen, hele tiden. 

Jeg tror at deling av vannflasker el.l. på trening osv er måten herpesviruset sprer seg raskest på. En er ikke klar over at den andre personen har herpes, og lar personen drikke av flasken, så er det flere som vil drikke av den samme flasken, og eieren av flasken vet jo ikke noe om at en som tidligere har drikket av flasken har herpes og lar en annen drikke av den også. Til slutt sitter vi igjen med mange som er smittet. 

En trenger ikke bli smittet av herpes for at viruset i kroppen din skal aktiveres. En solbrenning kan vere nok for at det blir aktivert, eller en forkjølelse, mensturasjon, kulde/varme, vanlige skader og stress kan også forårsake herpes. Det kan også være du ikke tåler såpa i tannkremen som du bruker. En tannkrem som kan vere lur å bruke er en som heter Zendium. Denne får du kjøpt i vanlige dagligvarebutikker. Det er utrolig mye en kan få herpes av. Noe du ikke burde gjøre, er å prøve leppestifter og lignende på butikker, og en skal aldri dele maskara. 

Har du først fått herpes, er det ikke sikkert du blir kvitt det. Et herpesutbrudd varer vanligvis fra 7-10 dager uten at du må gjøre noe med det. Det leger seg av seg selv. Et herpessår gjør vondt. Det gjør ihvertfall mitt. Viss du har fått herpes, så må du huske på at du aldri må kysse noen. Da de kan få herpes. Herpes simplex smitter nemlig ikke bare på leppene. Får du væske fra såret på hendene dine, kan du få herpessår på hendene også. 

Herpessåret har 5 stadier:

 • Prikkestadiet: Du kan kjenne prikking, sviing og kløing i området rundt leppe og nese. Kan vare i 6 timer.
 • Blemmestadiet: Der du kjente prikking, sviing og kløing, kommer det blemmer som kan gå over i en stor blemme. Skjer etter bare noen timer.
 • Det rennende sårstadium: Blemmene sprekker og væske renner ut av såret. Dette er det mest smertefulle, og det mest smittsome stadiet.
 • Skorpestadiet: En skorpe blir danna der såret er. Viss den sprekker, kan det begynne å blø, og kan være vondt.
 • Helningstadiet: Skorpa faller av, og såret er grodd, helt uten arr.

   

Ting som er viktige å huske på når du har herpesutbrudd:

 • Ha ditt eget håndkle når du skal tørke deg på hendene. Ikke del med andre.
 • ALDRI del flaske med noen.
 • Har du munnsårplaster på, og skal skifte det, vask deg alltid på hendene før og etter. Det samme gjelder påføring av krem.
 • Ikke lån maskara el.l med noen. 
 • Når du er ferdig med utbruddet, må du skifte sengeklær og tannkost, og selvfølgelig håndduk. 
 • Vask deg på hendene med en gang du i det hele tatt har tatt på eller rundt munnsåret.
   

Munnsårplaster er noe du kanskje burde ha viss du først har fått utbrudd. Da anbefaler jeg Compeed sitt usynlige munnsårplaster. Dette plasteret har mange fordeler. Det skal sitte på i opptil 8 timer, og en kan spise og drikke like godt som før uten at en skal være redd for at det skal falle av. Compeed munnsårplaster holder munnsåret i den fuktigheten det skal være, altså - det blir verken for vått eller for tørt. Compeed lindrer smerte. En annen fordel med dette plasteret, er at det gjør munnsåret nesten usynlig, og plasteret viser nesten ikkje om du har det på. Skift plaster så fort det løsner. 

Når du først oppdager prikking, sviing og kløe i området rundt munn/nese, kan du forhindre viruset i å spre seg ved å smøre på en salve. Du kan for eksempel bruke Antix 5% Aciklovir. Smør denne salven på området der du kjenner prikking, kløing og svie rundt munn/nese.

 

Antix kan du få kjøpt receptfritt på apotek og påføres i området der du kjenner prikking/sviing/kløing.

 

Compeed munnsårplaster setter du rett oppå sårstedet. Skal vare i opptil 8 timer.


- Ha en fin dag!

Gjør høy levestandard oss lykkeligere?

12.06.2011
18:25

Hva er egentlig lykke? Er det høy levestandard? Er det lykke å ha en bra jobb med god lønn? Jeg synest at definisjonen av lykke faktisk er opp til hvert enkelt individ, for smaken er som baken; den er delt!

Lykke kan faktisk være så meget. Har dere sett på barne-tv der det er barn som finner ut hva lykke er? I begynnelsen av episoden er det ei lita jente, tror jeg, som sier "Lykke er..." så er det noe som skjer, for eksempel en gang så jeg at det var ei jente som var syk, og fikk besøk, så sier hun på slutten "Lykke er å få besøk når man er syk". Dette kan faktisk være lykke. 

Tidlig i vår på skolen, fikk vi i oppgave å skrive ei drøftingsoppgave til oppgaveteksten "Drøft om høy levestandard gjør oss lykkelige". Dette gjore jeg. Jeg skrev orginalen på nynorsk, men har oversatt den til bokmål og forandret på noe, slik den ble bedre. Jeg håper du tar deg tid til å lese gjennom dette! 

Drøftingsoppgave om lykke og levestandard

Nå skal jeg ta for meg og drøfte spørsmålet om høy levestandard gjør oss lykkeligere. Gjør det egentlig det? Det er mange som lurer på dette, og det er tatt opp flere ganger, flere steder. Før jeg setter i gang med drøftinga vil jeg forklare orda levestandard og lykke. Levestandard er den samla nytten vi har av varene og tjenestene vi har tilgang til. Levestandard blir ofte målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) per inbygger. Hva er egentlig lykke da? Lykke kan være utrolig mye forskjellig. Det kan vere det å være frisk og rask. Lykke kan være å trene, å ha en venn eller være venn med noen. Lykke kan være kjærlighet og penger. Lykke kan rett og slett vere alt.

 

Sett fra den ene siden, kan faktisk høy levestandard gjøre oss lykkelige, men dette er tross alt opp til hvert enkelt individ. Med høy levestandard kommer penger, varer og tjenester. Med penger kan vi kjøpe oss alt vi ønsker oss. Vi kan kjøpe det store fine huset vi alltid har drømt om, med svømmebasseng ute og stor fin hage. Vi kan kjøpe den fineste bilen, og alle de nye moteklærne alle snakker om. Med alle de ulike tjenestene trenger vi ikke være redde for mye sykdom. Siden vi har my penger, har vi gode sykehus og vi greier oss fing. Da er vi lykkelige, eller?

 

På en annen side, så kan faktisk alt dette gjøre oss ulykkelige. Hva skal vi egentlig med dyre moteklær, fin sportsbil, stort hus med hage og svømmebasseng? Hva viss vi har alt dette, mens vi ikke har det som kanskje gjør oss mest lykkelig av alt, nemlig kjærligheten? Kjærlighet er ikke noe en kan kjøpe. Det er noe som kommer av seg selv, noe vi får. Det finnes mange typer kjørlighet. Kjærlighet mellom mor og barn, mellom to venner, mellom besteforeldre og barnebarn. Dette er kjørlighet som ikke går ann å kjøpe. Det må vi finne, få. Det er noe som heter at en er rik, selv om en bare lever på 6 kroner for dagen. En er rik på kjørlighet. Slik er det kanskje med menneskene i Afrika. De er fattige, har ingen penger, og i noen afrikanske land, er det utrolig dårlig levestandard, men de er fortsatt rike. Rike på kjærlighet.

 

Du har sikkert sett de fattige menneskene i Afrika på TV, hvor forferdelig de har det. Lite mat, dårlige hus og gater. De har kanskje ikke sykehustilbud, og sanitærforholda er utrolig dårlige. Der er levestandarden rett og slett på bonn. Men er de lykkelige? Klar de er. De har hverandre. De er glade i hverandre og gøler stor omsorg for hverandre. De er rike på kjærlighet, og er rett og slett lykkelige.

 

Konklusjonen her er altså at høy levestandard ikke nødvendigvis gjør at en blir lykkeligere. En trenger ikke luksushus med svømmebasseng og en trenger absolutt ikke de fineste, nyeste moteklærne. En trenger ikke penger og høy levestandard for å bli lykkelig. Fattige folk kan også vere lykkelige selv om de ikke har like høy levestandard som deg og meg. De har kjærlighet. Det eneste en trenger for å være lykkelig er kjærlighet, familie og gode venner.

 

Min definisjon av lykke: En trenger ikke høy utdanning og bra lønn for å vere lykkelig. Det eneste man trenger er noen å vere glade i og noen som er glade i deg, enten om det er en kjæreste, et barn, en mor, bestemor eller en hund. Alt du trenger er å elske og å bli elsket!

Søsteren min, Linnea, på 7 sin definisjon av lykke: At vi har opplevd noe bra.

Venninna mi, Paulina, sin definisjon av lykke: Lykke er å ha en fin familie og ha noen som elsker deg og noen som du kan elske.

Anonym venn av meg sier lykke er dette: Jeg mener at lykke er en ekstrem følelse av glede, som varer i mer enn ett minutt. Lykke som kun varer i ett minutt går under definisjonen orgasme.

Vennen min, Top, mener at lykke er dette: Å være med dem vi elsker og med familien vår. Kjærlighet er lykke. 

 

- Hva er din definisjon på lykke?

Hund vs katt, min historie med dyra

11.06.2011
16:42

Akkurat nå, fikk jeg plutselig tilbake blogglysten, så hvorfor ikke slenge inn ett innlegg? Tror jeg tar en liten versus!

Hva liker du best av hund og katt? Jeg må si at hund er favorittdyret mitt.

Min historie med hunder: Hunden er menneskets beste venn, og jeg har vokst opp med hunder. Da jeg var liten, hadde bestemoren min en hund som hette Tanja. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var en blandingshund av noe border collie og noe annet. Tanja var den snilleste hunden bestemoren min noen gang har hatt. Hun passet på moren min og søskene hennes da de var små (slik som jeg har forstått det), og hun var veldig lydig. Tanja ble veldig gammel, og med alderen, fikk hun kreft i snuten og måtte avlivest.

I 2000 fikk min bestemor en ny hund. En renraset border collie. Denne var hvit med svart/brunt hode og hadde en stor svart flekk på den ene siden av kroppen. Hun het Ranja, og ble min beste venn. Allerede på bilturen hjem, ville Ranja bak til meg og få kos, men hun fikk ikke lov til dette, i og med hun lett ble bilsyk. I dag er Ranja 11 år, og hun virker like sprek nå, som hun gjore da hun var ung. Er det en person Ranja elsker, så er det meg. 

 November 2009, reiste jeg og stefaren min til Flekkerøya på Kristiansand for å hente en nydelig liten sak. Denne lille saken var en bitteliten hvalp på litt over åtte uker. Hvalpen var en Bichon Havanais, og ble av oppdretteren, Charlotte Valsgaard, kallet Fergie. Vi hadde bestemt oss for å kalle henne for Luna, noe som er spansk og betyr måne. Luna er registrert i Norsk Kennelklubb (NKK) og har en veldig fin stamtavle. Moren hennes heter Mie, og faren er Morris. Luna er fra F-kullet, altså kull nr. 6 på Valsgaarden. Les mer om kullet HER

Min historie med katter: Da jeg var liten, hadde vi en katt som het Tiger. Han ble aldri voksen, for han bare stakk av hele tiden, og til slutt ble han påkjørt, og i følge mamma, ble han gravlagt nedenfor veien, noe som ikke er sant. Veivesenet hadde bare kastet han nedom veien og latt han ligge der og rotne. Jeg har i grunn ikke noe forhold til katter. Tiger var en katt som kloret og beit hele tiden. Jeg tror at jeg ikke er så glad i katter, fordi jeg har fått det for meg at de bæsjer og tisser overalt. Dette har jeg nok fått for meg fordi de som bodde her før, og oppe i gamlehuset vårt, lot kattene gå løse inne og gjøre akkurat som de ville. Dette resulterte i lag på lag med avispapir, gjennomtrukket av kattetiss og kattebæsj. Lokten er forferdelig, og kommer nok til å ta flere år på å forsvinne.

For et par år siden, hadde vi en katt. Den var egentlig ikke vår. I senere tid, har jeg fått vite at det var noen på Skei sin. De hadde latt den vere ute mens de reiste på ferie. Naboene skulle visst mate den, sånn som jeg forsto det. Men denne katten kom til oss en sommer, og ble hos oss hele sommeren og vinteren før den også ble påkjørt. 

Det er klart at katter er utrolig søte, men jeg liker hunder bedre. Aner ikke hvorfor, men kan nok være det jeg nevnte ovenfor som er grunnen. 

 

Så; Katt eller hund?

 

 

 

 Susanne Håheim

Susanne Håheim 22, Jølster
Hei! No har du rota deg inn på bloggen til ein sjukepleiar som interesserar seg for hund og foto. Det blir ikkje veldig ofte oppdatert her - er vel mest bileter som vert lagt ut, og av og til dersom det er noko eg føler for å skrive.

Bla i bloggen

Søk i bloggen

Siste innlegg

Siste kommentarer

Widgets

Design

hits